No Vol Subject
5 2021.Vol4 MOLTEN 2021_FactSage Virtual 워크숍 개최 (2021.2.15-19)
4 2021.Vol4 MOLTEN 2021_11th International Conference on Molten Slags, Fluxes and Salts 국제학술대회 개최 (2021.2.21-25, Virtual)
3 2021.Vol4 2021년도 제2차 회장단 (2021.3.4)/2021년도 제3차 이사회 회의 개최 (2021.3.12)
2 2021.Vol4 2021년도 제1차 미래인재위원회 회의 개최 (2021.3.18)
1 2021.Vol4 2021년도 제2차 산·학·연협력위원회 회의 개최 (2021.3.26)